Laboratoř

Sekce půdních analýz

small logo

Informace

Sekce půdních analýz zajišťuje výuku v zaměření na pedologii. Je lokalizovaná na katedře ekologie a životního prostředí. Vybavení sekce umožňuje provádět sběr a analýzu půdních vzorků. Rozbory půd a indikace vybraných prvků je řešena buď formou subdodávky od specializovaných firem, nebo je realizována detašovaným pracovištěm sekce v Olomouci na ulici Šlechtitelů.

Složky sekce

 

Katedra geografie | Přírodovědecká fakulta | Webmaster | ©2006 Katedra geografie PřF UP