Laboratoř

Sekce prostorových analýz a měření

small logo

Informace

Laboratoř sekce je lokalizována na Katedře geografie (bývalá učebna 6). Je vybavena jako počítačová učebna s 10 počítači s GIS softwarem, statistickým softwarem (a standardním kancelářským softwarem Microsoft. Softwarem pro tvorbu multimediálních publikací a web prezentací (Macromedia). Kromě komerčního softwaru je učebna vybavena svobodným GNU softwarem (Linux Mandrake) a GIS softwarem GRASS. Zároveň zde probíhá teoretická a praktická výuka měření v terénu. Laboratoř je vybavena WiFi technologií pro připojení                   k internetu.

Složky sekce

Sekce zajišťuje výuku spojenou s využitím internetu, GIS cvičení, cvičení zaměřená na práci s počitačem a zejména řešení a realizaci prostorových, statistických analýz pro potřeby výukového procesu i podporu bakalářské práce, semestrální práce, diplomové a doktroské práce.

Kromě práce orientované na počítačové zpracování dat sekce zajišťuje přesné měření v terénu (totální stanice, DGPS) a využití GPS v terénním šetření. Sekce bude letos podpořena nákupem georadaru.

 

Katedra geografie | Přírodovědecká fakulta | Webmaster | ©2006 Katedra geografie PřF UP